11 Baishak, 2075 | 24 April, 2018 Tuesday

हरि कृष्ण न्यौपाने-कुवेतमा रोजगारीका लागि आएर विगतका वर्षहरूमा मृत्यु भर्इ क्षतीपूर्ति लिन बाँकी रहेका नेपाली कामदारहरुको परिवारले सन २०१७ भित्र नेरु ५,२६,४३८३|- (पाँच करोड छब्बीस लाख त्रिचालीस हजार नौं सय त्रियासी रुपैया)क्षतिपूर्ति बपात पाएका छन। नेपाली दुताबास कुवेतले कानून व्यवसायीको मद्दत लिएर आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर उक्त रकम पीडितको परिवार वा आफन्त सम्म पुर्याउन सफल भएको हो।

नेपाली दुताबास कुवेतले जनावरी ९ तरिक एक प्रेश बिज्ञप्ती मार्फत भनेको छ "मृतक कामदारहरूको क्षतिपूर्ती वापतको बिमा रकम, बाँकी तलब, सेवापश्चात पाउने रकम, सम्बन्धित कम्पनीबाट प्राप्त सहयोग रकम र्इत्यादि गरी जम्मा कुवेती दिनार १,५७,७८६।८५० (अमेरिकी डलर ५,१८,६५९।९४, ने.रू. करीब ५,२६,४३,९८३।९१, पाँच करोड छब्वीस लाख त्रिचालिस हजार नौं सय त्रियासी) प्राप्त भएको थियो ।उक्त रकम सम्बन्धित कामदारहरूको कानूनी हकदारहरूले प्राप्त गर्ने गरी राजदूतावासबाट नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न समयमा पठार्इसकिएको छ ।"
यसरी मृतक क्षतिपूर्ति पाउनेहरुको विवरण निम्न अनुसार रहेको छ।

१.    विष्णु बहादुर मस्राङ्गी, पाल्पा – ३९,३४५।०० कुवेती दिनार
२.    भुपाल ओली, दाङ  – २६,२९६।०० कुवेती दिनार
३.    भुमी प्रसाद रार्इ, खोटाङ  – २५,३००।०० कुवेती दिनार
४.    मन कुमारी थापा, रूपन्देही – १८,४२३।०० कुवेती दिनार
५.    झक बहादुर छञ्त्याल, बाग्लुङ – १३,२६७।०० कुवेती दिनार
६.    सकिल मन्सुरी एम डी, सिराह – ८,३७०।०० कुवेती दिनार
७.    राजेन्द्र काफ्ले, झापा, - ८,२२४।०० कुवेती दिनार
८.    अर्जुन प्रसाद भेटवाल, झापा – ८,१९३।०० कुवेती दिनार
९.    जित बहादुर कटुवाल, तेह्रथुम – ४,००९।०० कुवेती दिनार
१०.    नौसादा सेख, महोत्तरी, - ९४७।३५० कुवेती दिनार
११.    महेन्द्र यादव, धनुषा – ९२६।०० कुवेती दिनार
१२.    सञ्जिव थापा मगर, बाँके – ६६१।५०० कुवेती दिनार
१३.    हिरा सुनार, सुर्खेत – ६४२।०० कुवेती दिनार
१४.    अनु तामाङ, झापा – ५८२।०० कुवेती दिनार
१५.    दिपा तामाङ गोले, सिन्धुपाल्चोक – २००।०० कुवेती दिनार
(यसको अतिरिक्त अन्य १६ जना मृतक कामदाहरूको नाममा प्राप्त भएको २०० कुवेती दिनार भन्दा कम रकम कुल २४०१।०० कुवेती दिनार समेत नेपाल पठार्इएको कुल रकममा समावेश भएको छ )