11 Baishak, 2075 | 24 April, 2018 Tuesday

नेपाली झण्डालाई हेर ...

फरफर गरि फरफराउने नेपाली झण्डालाई हेर
जहाँ छैन चन्द्र,सुर्य त्यहाँ नेपाली झण्डालाई हेर ||

झरझर गरि झराउने ति बन पाखाका झरनालाई हेर
माया ममता जहाँ छ मेरो त्यहाँ नेपाली झण्डालाई हेर ||

डाफे मुनाल नाच्ने ति हरियाली बन पाखामा हेर
हाम्रो शान हाम्रो मान त्यो नेपाली झण्डालाई हेर ||

दिन रात रुन्छिन ति बुडी आमा झण्डालाई सम्झेर
जोघाई राख्यौ फरफराई राख्यौ नेपाली झण्डालाई ||

प्रसाद तिम्सीना
बिर्तामोड, झापा
हाल :- कुवेत .