12 Baishak, 2075 | 25 April, 2018 Wednesday

-जानकी जानु दर्लामी

मलाइ सेतो कात्रो संग डर लाग्दैन भगवान 

एक मुठी बुर्की र बाँसको कर लाग्दैन भगवान ।।


लए हुन्छ यो शरीर बाट एक मुठी श्वास झिकेर 

स्वार्थी र निर्दयी यो संसारको भर लाग्दैन भगवान ।।


धेरै बगे आँखाको डिल नागी आँसुका भेल पनि 

भयो अब आँसु नदिनु आँसुमा तर लाग्दैन भगवान ।।


मलाइ सेतो कात्रो संग डर लाग्दैन भगवान 

एक मुठी बुर्की र बाँसको कर काग्दैन भगवान ।।